How to Fix a ‘Boot Configuration Data File’ Windows 10 Error

The repair will start automatically before the next Windows startup. During the repair process, the progress will be displayed on the screen. Opening Windows in Safe Mode is another way to tackle the blue screen of death. Like System Restore, you can access Safe Mode through the advanced startup settings. Select the restore point created right before the blue screen appeared.

Let us see different methods to repair bad sectors on a hard disk. If both options fail to fix the problem, Windows 10 still stuck on repairing disk errors, then Boot into safe mode. The culprit of your Windows being stuck on repairing the hard disk error could be an external device that you installed recently. An incompatible or incorrectly installed device can produce problems for your system. Remove all the external devices such as a mouse, keyboard, printer, scanner, external hard drive, USB, DVD, and others. Now restart your PC and check if it boots correctly.

Boot into Rescue Mode

Close the registry editor and restart your PC. Background options should now be enabled and in your control on your PC. Once done, restart your PC for good measure and background app options should now be available in the Settings app. Anup has been tinkering with PCs for over 15 years. At Tech News Today, he mainly covers Windows systems, networking, and hardware related issues. Depending on the BIOS interface, you can change the boot order or directly select the device to boot from .

  • The memory address that the crash occurred.
  • If prompted with a “Also clear data from these sites?
  • When writing information, the system determines the size of the file to be written and places its contents in the required number of clusters.
  • If you are someone dealing with the same issue, you have come to the right place for the solution.

EaseUS data recovery softwareis the perfect tool for you to use in this scenario, as it helps you recover data in the WinPE environment. It offers a great set of features that can entirely recover deleted files, or restore data from OS crashes, partition losses, documents, videos, and other data loss scenarios. It is an all-in-one platform to recover your data from damaged hard drives https://driversol.com/drivers/sony. A hard drive error like ‘restart to repair drive errors’ is as annoying as any other system error, especially if you’ve no idea why it occurred in the first place.

Right-click on ‘Windows PowerShell’ and select ‘Run as administrator’. Depending on the error code, it may display the address where the problem occurred, along with the driver which is loaded at that address. Under Windows NT, the second and third sections of the screen may contain information on all loaded drivers and a stack dump, respectively. The resulting memory dump file may be debugged later, using a kernel debugger. For Windows, WinDBG or KD debuggers from Debugging Tools for Windows are used.

How Do I Fix Windows 8 Not Booting?

If you can’t boot into Windows 10 to run Command Prompt, you can use the original Windows 10 installation disc to run Command Prompt from there. If you can’t boot into Windows 8/8.1 to run Command Prompt, you can use the original Windows 8/8.1 installation disc to run Command Prompt from there. Your drive was successfully scanned Windows successfully scanned the drive. Is your computer running out of disk space? Scan it for duplicate files right now and free up gigabytes in three simple clicks.

What is Windows 10 upgrade error 0xc1900201?

In the next step you find the service named Superfetch. Here, right click on it and select Properties. If the command is able to proceed it typically will display an estimated time.

Scroll to Top

1. Sikkerhedssystem

Hele idegrundlaget for udviklingen af Agro Bag er baseret på at kombinere effektivitet med sikkerhed. Derfor er Agro Bag udstyret med 4 springfjedre og en topramme der afskærmer for knivene i midten, som giver en større sikkerhed i et travlt arbejdsmiljø.

Når sækken sænkes ned over toprammen og der påføres vægt, vil springfjedrene blive udløst og knivene går derefter op imellem toprammen for at skære sækken. Efter at sækken er tømt og denne løftes op, vil fjedrene returnere til sin oprindelige position og igen afskærme knivene når der ikke foregår tømning.

10. Håndtag

Hele Agro Bag-konstruktionen er udtænkt til at skulle være et samlesæt med udskiftelige dele og derfor benyttes der i alt 12 håndtag til at indstille både højde, længde, placering af platform og ikke mindst for at gøre montering brugervenligt.

9. Sikker montering med M-16 bolte

Når Agro Bag monteres på kanten af gødningsspreder og indstilles til korrekt længde, skal de medfølgende M-16 bolte spændes imod gødningssprederen for at fastmontere redskabet. For at undgå at landmanden skal bore huller og ændre konstruktionen i sin gødningsspreder, er der lagt gummi ind imellem beslagene og boltene sådan at M-16 boltene spændes ind imod gummi og ikke ødelægger gødningssprederen.

8. Hejsekroge

Alle beslag har hver x2 hejsekroge og alle platforme x4 hejsekroge for at gøre montering så nemt og brugervenligt som muligt, og derfor kan montering udføres sikkert og hurtigt af kun 1 person.

7. Justerbare profilrør

Agro-Bag er udstyret med justerbare profilrør med gennemgående huller, som gør det muligt for landmanden at finjustere sin Agro-Bag til sin egen gødningsspreder uanset model med kun 2,5 cm. afvigelse, som er afstanden imellem hvert enkelt hul.

6. Flexsystem

De individuelle beslag er bevægelige for neden hvilket gør at Agro Bag er flexibel som er en fordel hvis sækken placeres skævt på platformen da de bevægelige beslag så sørger for at fordele trykket på hele gødningssprederens kant og dermed forebygger skader på konstruktion. Det kalder vi for flexsystem.

4. Låsesystem

Udover Agro Bag’s automatiske fjeder-sikkerhedssystem, er redskabet tillige udstyret med et manuelt låsesystem der ved aktiverring forhindrer alt form for tømning og eksponering af knive.

Låsesystemet fungerer på den måde at 2 stålprofiler klikkes op sådan at de sidder under toprammen, og dermed forhindrer at springfjedrene kan udløse selvom der påføres vægt på platformen. Låsesystemet er relevant i situationer hvor Agro Bag ønskes afmonteret og opbevares på gulv eller hvis landmanden skal udføre arbejdsopgaver oppe i gødningssprederen.

3. Knivsystem

Agro-Bag er udstyret med et specialudviklet knivsystem med modhager som sørger for at sækken skæres første gang, hver gang. Selvom modhagerne griber fat og river i bunden af sækken, vil det stadig give et fint snit som ikke efterlader trævler fra sækken i gødningssprederen.

2. Bigbag-stop

For at gøre det nemmere for landmanden at tømme bigbags med Agro Bag, vil bigbag-stop hjælpe med at bremse en svingende sæk og samtidig sørge for at sækken altid er centralt placeret over platformen inden at den sænkes og skæres. *Bigbag-stop er tilkøbsudstyr

5. Justerbare beslag

Agro Bag er udstyret med individuelle beslag til hver eneste gødningsspreder og er justerbare i højden på den måde at de giver landmanden mulighed for at montere platformen oppe eller nede. Denne funktion er især relevant hvis der er presseningssystem i gødningsspreder, da det så er muligt at lukke presseningen til efter tømning.

Vi er i fasen - "Patent Pending"

Vi er patent pending.

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.